Upplevelsedesign - en guldgruva

Vi är i början av en upplevelserevolution. Människors syn på vad som är viktigt i relationen till företag och konsumtion håller på att förändras i grunden. Vi jagar inte bara prylar, kickar och statussymboler utan söker efter meningsfulla upplevelser och goda berättelser som vi kan föra vidare. I den förändringen ligger en guldgruva för dem som lyckas se på sig själva som en meningsfull upplevelse för kunden, genom kommunikation, erbjudande och beteende. Det är detta som är bokens utgångspunkt.

Översikt av bokens uppbyggnad

VILL DU LÄRA DIG KONSTEN ATT SKAPA MENINGSFULLA UPPLEVELSER?

Jakten på känslan är en perfekt blandning av teori och inspiration, som tar upp och genomlyser vår tids nya valuta; känslan. Som läsare kommer du få mängder av aha-upplevelser och med lättsmälta metoder och exempel kommer du snabbt kunna etablera ett nytt sätt att bemöta dina kunder och medarbetare.

Boken finns till för att du ska kunna öka värdet på ditt företag och vara med att förbättra upplevelsen av den värld vi lever i. Kort och gott; en inspirerande handbok i upplevelsedesign.

Boken passar företagsledare, marknadsförare, personalchefer och innovatörer. Både den mest erfarna kommunikatören och nybörjaren kommer att hitta sin vinkel på ämnet. Läs ett stycke i taget eller hela boken i ett sträck. Oavsett kommer du alla gånger vilja förstå känslan – och jaga rätt på den. Trevlig läsning!

provbläddra i boken Här

Registrera dig här för ett ex av nästa upplaga