Engagera innan

#23 PROVKÖRNING SOM GÖR SKILLNAD

Kapitel 4, sid 201
Samverka för större mening

BMW och Barncancerfonden har samarbetat under devisen ”Provkörning som gör skillnad” som senare blev ”Kör för livet”. Under två månader skänkte BMW 100 kr till Barncancerfonden för varje provkörning, samtidigt som de berättade om barncancer och Barncancerfondens arbete. Alla BMWs kommunikationskanaler under dessa två månader spred budskapet om provkörning som gör skillnad – konsumenterna donerade sin tid, BMW donerade pengar till Barncancerforskningen. Inga kommersiella budskap sändes under dessa två månader. Målet var att dubbla antalet provkörningar från tidigare rekordet 3000 i månaden till 6000. Under två månader genererades 16666 provkörningar vilket blev en skattkista både för BMW och Barncancerfonden, och inte minst blev det något som engagerade både internt och externt.

#29 Elmsta Horror fest

Kapitel 4, sid 217
Engagera innan

Elmsta 3000 Horror Fest är en skräckfilmsklubb med cirka 30 medlemmar som träffas två gånger om året. Varje festivaltillfälle har ett visst tema och filmerna ses på vinden till en lada på landet. Festivalen har gjort sig mest berömd för sina sofistikerade inbjudningar som slår an tonen till festivalens tema och innehåll på ett personligt plan för mottagarna. Temat för en av festivalerna var ”Italian Slasher”. Innan festivalen damp det ner ett paket i festivalmedlemmarnas brevlådor. Inuti, inlindat i vitt charkpapper från avsändaren ”Prosciutto di Giallo”, fann de fyra skivor prosciutto. Den sista skivan hade en webbadress på sig som innehöll en film med en personlig hälsning från styckmästaren som inledningsvis är harmlös men som sedan allt tydligare antyder att styckmästarens metoder inte är en vanlig djurslaktares och att skinkan man fått i brevlådan knappast är från en gris…