Always

#35 LIKE A GIRL

Kapitel 4, sid 241
Ta ställning

Ett mycket omtalat initiativ är Procter & Gambles satsning på att med
hjälp av kommunikation som tar ställning stärka självförtroendet hos
tjejer i puberteten. Det är egentligen en mission som man haft i 30 år
men som åtminstone dagens unga målgrupp inte känt till då Always
fokuserat på att förmedla att självförtroendet skulle komma genom
Always unika produktegenskaper. Med det nya initiativet ville man göra
det på ett mer emotionellt och meningsfullt sätt. Man satsade på att
försöka omdefiniera innebörden av uttrycket att göra något ”like a girl” från något nedlåtande till något att vara stolt över. Ett socialt experiment genomfördes där unga människor får utföra olika fysiska handlingar och agera ”like a girl”. Utfallet visas i en film som inte bara får målgruppen att känna igen sig utan får såväl män som kvinnor i olika åldrar att känna sig träffade och vilja göra ändring. Har du redan sett filmen, se den igen!