Google

#3 Start with why - Simon Sinek TED talk

Kapitel 3, sid 93
Spelregler för framgångsrika företag

Ett företags övertygelse, är det som formulerar svaret på frågan ”Varför finns vi till?”. Låt oss inspireras av Simon Sineks berömda TED-talk ”Start with Why” där han förklarar den enkla men utmanande principen bakom lyckade företag och ledare. Att ha ett starkt varför funkar när det gäller all sorts kommunikation för privata såväl som kommersiella relationer. När människor hittar den gemensamma anledningen till att ge sig hän uppstår en enorm energi.

Det är därför företag som IKEA, Google och Apple lyckats få så många anhängare, både från medarbetare på insidan och konsumenter på utsidan. De delar samma Varför. Kan du hitta ett Varför som dina intressenter brinner för och som ger grundläggande mening för många så är du nästan hemma. Med ett tydligt Varför har vi en relation som bygger på meningsfullhet som hjälper de involverade att komma i kontakt med det som är viktigt i livet. Med ett tydligt Varför blir det också lättare att vara konsekvent och ärlig i hur man agerar och kommunicerar, vilket är en förutsättning för att lyckas vara ett autentiskt varumärke. Det blir enklare för medarbetare på ett företag att fatta rätt beslut i kontakten med kunder och i utvecklingen av nya produkter och initiativ. För kom ihåg att allt som en konsument tänker och tror påverkar hur upplevelsen blir nästa gång personen konsumerar.