Medarbetarundersökning

#5 Call me - tal ordentligt

Kapitel 3, sid 142
Att vara samstämmig

Den danska mobiloperatören Call Me profilerar sig med budskapet ”Tal ordentligt”, i betydelsen använd ett trevligt språk och behandla varandra med respekt. Det är ett fint budskap som uppmuntrar till förbättring av ett problem i samhället. Insikten bakom kampanjen var att 77% upplever att samtalstonen har blivit hårdare i det offentliga rummet. Call Me har genomfört beundransvärda initiativ där man engagerat fackföreningar, skolor och andra verksamheter att lyfta problemställningen och samlat in pengar till barns villkor med fokus på mobbing. 

Uppmaningen ”Tal ordentligt” skapar emellertid en förväntning om att företaget själva är bra på att tala ordentligt – fokus riktas osökt mot företaget själv. Hur vet kunden om Call Me i verkligheten talar mer ordentligt med varandra i organisationen och i mötet med kunden? Har det till och med lett till positiva effekter gällande minskad stress, bättre kamratskap och gladare kunder? Detta är aspekter som konsumenten behöver veta för att kunna avgöra om det är ett autentiskt löfte. Om inte budskapet verkar trovärdigt faller det helt platt. Om företaget verkligen är fokuserat på samhällsproblematiken att få människor att tala mer respektfullt så måste de kunna uppvisa vad de gör, såväl internt som ute i samhället, för att skapa positiv förändring. Call Me säger själva att man genomfört interna processer för att identifiera problemet och att initiativet vuxit fram internt. Vidare får man nu positiv respons från kunderna som är stolta över att ha en operatör som tar ställning. Medarbetarundersökningen visar att de har gått från tillfredsställelse till entusiasm.