Oss grannar emellan

#19 kvitterholkarna

Kapitel 4, sid 197
Stimulera goda initiativ

Småfåglar är viktiga för den biologiska mångfalden, men i takt med att städerna tätnar, försvinner fåglarnas naturliga bohålor. Bygg-Ole ville hjälpa till att ta ansvar i frågan och såg fågelholksbygge som det perfekta projektet att involvera kunderna i. Alla kan bygga en holk och genom att göra det kunde dessutom intresset för hemmaprojekt stimuleras. För att ge fåglarna en egen röst och sprida budskapet, satte man upp specialbyggda holkar med kamera, rörelsesensor och internetuppkoppling. Dessa holkar gjorde så att fåglarna som flyttade in där kunde ”twittra” genom att passera in och ut ur holken. Genom initiativet slogs två flugor i en smäll då fåglarnas bostadsbrist motverkades, samtidigt som fler kunder strömmade till Bygg-Ole för att köpa material till holkbygget. Insatsen är ett uttryck för Bygg-Oles vilja att vara en aktiv spelare i den lokala samhällsutvecklingen vilket man manifesterar i kommunikationskonceptet ”Oss grannar emellan”.