Pay per laugh

#1 Teatreneu

Kapitel 1, sid 17
Att ta betalt för upplevelsen

Det kan vara vettigt för alla företag att fundera igenom synen på sig själva och vilken sorts värde man tar betalt för. Är det en råvara, en produkt, en tjänst eller en upplevelse man erbjuder. Ibland kanske det inte ens är produkten eller tjänsten som ligger till grund för priset, utan helt och hållet hur stark upplevelsen är enligt konsumenten. Alltså individualiseras inte bara upplevelsen utan även priset för upplevelsen – ”Betala vad det var värt för dig!” Den spanska teatern TeatreNeu har tagit den tanken till sin spets genom att mäta upplevelsen via monterade iPads i salongen som registrerar publikens skratt. Biljettpriset sätts sedan utifrån hur mycket var och en skrattar, med ett maxpris för den som skrattar mycket.