församling

#2 Världens första Ateistkyrka

Kapitel 2, sid 81
Upplösningen av strukturer i samhället

Behovet av att samlas kring ceremonier tycks inte vara något som är kopplat till religion. Stå-uppkomikerna Sanderson Jones och Pippa Evans har bevisat det genom fullsatta möten i sin så kallade ateistkyrka. Idén till en ateistkyrka kom till eftersom de gillar mycket av det som kristendomen erbjuder och att det inte är tillgängligt för dem som saknar en gudstro. Att inte kunna njuta av religionens bra saker vore synd, menar de. ”Det finns så mycket i kyrkan som inte har något med Gud att göra. Det handlar om att träffa människor och tänka på att förbättra sitt liv”, säger grundarna.

Kyrkomötena kombinerar musik, tal och moraliska spörsmål med stora doser humor. Och det sker helt utan närvaro av den annars vanliga centralgestalten för gudstjänster, Gud. Söndagsförsamlingens centrala lärosatser är att: hjälpa ofta, leva bättre och undra mer. På ett par år har rörelsen växt till närmare 500 församlingar i 30 städer runt om i världen.