Vårt delade liv

Är på Mediedagen och lyssnar på Sam Rihani, Sverigechef på Facebook. Han berättar om den 4:e industriella revolutionen, som i korthet handlar om vår mobila mediekonsumtion med betoning på det visuella och rörliga. Sam beskriver att de mobila plattformarna och formaten är helt och hållet sprungen ur vår vilja kommunicera med andra, och få bekräftelser, helst live. Vi skriver om det i boken. Här är ett utdrag om just detta och varför företag som satsar på upplevelsen kommer att lyckas bättre i sociala medier:

”Om ett träd faller i skogen men ingen hör det, gör det då något ljud?” är ett klassiskt filosofiskt tankeexperiment. I de sociala mediernas tidevarv skulle man kunna utöka tankeexperimentet: ”Om jag inte har delat min solnedgång på Instagram, har jag då upplevt den?” Det är en högst relevant fråga då värdet av en upplevelse kraftigt minskar om man inte har möjlighet att dela den. Upplevelsen är ofta i själva verket ett medel, inte ett mål i sig. De sociala mediernas intåg i våra liv har fått avgörande betydelse för samhällets och individens utveckling. Sociala medier har förstärkt faktumet att människors identitet utgörs av vad man gör, säger och tycker. I grunden handlar det om att kontinuerligt bygga relationer genom att bekräfta varandra. Den stora möjligheten som företag funderar över är på vilket sätt man kan vara en del av människors officiella bild i sociala medier, det liv man väljer att visa upp för omvärlden.
Läs mer om det i boken.