emotionell koppling till varumärket

Hur viktigt är det att erbjuda upplevelser?

Hur ser svenska företagsledare på vilka upplevelser man erbjuder. Pool har låtit undersöka det via en enkät till 997 chefer. 

Vi vet sedan tidigare undersökningar att konsumenter i allt högre grad söker upplevelser och är beredd att betala mer för de varumärken som ger en bra upplevelse. I Jakten på känslan plockar vi bland annat upp detta fenomen: 

Urklipp från boken. Konsumenter betalar mer om kundupplevelsen är bra.

Urklipp från boken. Konsumenter betalar mer om kundupplevelsen är bra.

Svenska företag i vår enkät verkar vara med på tåget när det gäller att känslorna styr relationen och betalningsviljan. 61% tror att man skulle kunna ta mer betalt om kunderna hade en mer emotionell koppling till varumärket.

70% tror att svenska konsumenter framöver i ännu högre grad kommer att värdera sina köp utifrån vilken upplevelse det ger.

Hur är då företagens självskattning när det gäller att skapa upplevelser? Jo, endast 13% ger sig själva högsta betyg på hur starka upplevelser ens företag ger kunderna.

Är det läge att ta tag i potentialen? Oavsett om företag vill tjäna mer pengar eller bidra till en bättre värld borde svaret vara givet. 

Ett tips för att komma igång är att läsa Jakten på känslan! :)