Skräck

#29 Elmsta Horror fest

Kapitel 4, sid 217
Engagera innan

Elmsta 3000 Horror Fest är en skräckfilmsklubb med cirka 30 medlemmar som träffas två gånger om året. Varje festivaltillfälle har ett visst tema och filmerna ses på vinden till en lada på landet. Festivalen har gjort sig mest berömd för sina sofistikerade inbjudningar som slår an tonen till festivalens tema och innehåll på ett personligt plan för mottagarna. Temat för en av festivalerna var ”Italian Slasher”. Innan festivalen damp det ner ett paket i festivalmedlemmarnas brevlådor. Inuti, inlindat i vitt charkpapper från avsändaren ”Prosciutto di Giallo”, fann de fyra skivor prosciutto. Den sista skivan hade en webbadress på sig som innehöll en film med en personlig hälsning från styckmästaren som inledningsvis är harmlös men som sedan allt tydligare antyder att styckmästarens metoder inte är en vanlig djurslaktares och att skinkan man fått i brevlådan knappast är från en gris…

#33 ZOMBIE KISS CAM

Kapitel 4, sid 230
Iscensätt kraftfulla överraskningar

För att skapa uppmärksamhet kring Gröna Lunds nya skräckhus House Of Nightmares arrangerades en så kallad ”Kiss Cam” under en biovisning. En kamera zoomade in par i publiken vars pussar visades på bioduken under applåder och glada tillrop. Vad större delen av
publiken inte visste var att det plötsligt skulle dyka upp en zombie bland stolsraderna och ”äta” på ett av paren som kameran just zoomat in. Ljuset dämpades, ångestladdade ljud spelades upp i högtalarna och kalabalik utbröt i salongen, tills ljuset åter tändes och bioduken spelade upp ett reklambudskap som förklarade att House of Nightmares snart skulle ha premiär. Jubel och applåder utbröt och deltagarna fick en minnesvärd och annorlunda bioupplevelse. Reaktionerna hos de skräckslagna biobesökarna var avgörande ingredienser i en film som
klipptes ihop av bioeventet och skrämde upp miljoner tittare på nätet.