Zombie

#33 ZOMBIE KISS CAM

Kapitel 4, sid 230
Iscensätt kraftfulla överraskningar

För att skapa uppmärksamhet kring Gröna Lunds nya skräckhus House Of Nightmares arrangerades en så kallad ”Kiss Cam” under en biovisning. En kamera zoomade in par i publiken vars pussar visades på bioduken under applåder och glada tillrop. Vad större delen av
publiken inte visste var att det plötsligt skulle dyka upp en zombie bland stolsraderna och ”äta” på ett av paren som kameran just zoomat in. Ljuset dämpades, ångestladdade ljud spelades upp i högtalarna och kalabalik utbröt i salongen, tills ljuset åter tändes och bioduken spelade upp ett reklambudskap som förklarade att House of Nightmares snart skulle ha premiär. Jubel och applåder utbröt och deltagarna fick en minnesvärd och annorlunda bioupplevelse. Reaktionerna hos de skräckslagna biobesökarna var avgörande ingredienser i en film som
klipptes ihop av bioeventet och skrämde upp miljoner tittare på nätet.