Musik i butik

Bläddrar i en kandidatuppsats från Uppsala Universitet. Två studenter, Max Sjöström och Lucas Waldenbäck har studerat 3582 besök i en ICA-butik för att undersöka musikens påverkan på kunderna. Ambitiöst! De lyckades, inte helt förvånande, visa att kundernas upplevda glädje är signifikant högre med musik. De undersökte också snittköpets storlek med och utan musik. Även där en signifikativ skillnad med medelvärde på 111 jämfört med 104. Med tanke på butikernas alltmer pressade marginaler kan detta ha en avgörande betydelse. 

Vad de inte undersökte var hur den upplevda glädjen påverkar känslan inför ett återbesök. Det vore en spännande fortsättning.

Ett personligt tips för att höja din butiksupplevelse som konsument: Gå in i en ordinär butik. Sätt på dig en spektakulärt bra musik i hörlurarna och låtsas att du är med i en film. Jag lovar att även mjölkinköpet blir roligare.