Flera känslor är bättre än en

Den viktigare måttstocken för ett företag är i vilken grad de lyckas skapa positiva känslor. Det är det vi missionerar i boken Jakten på känslan. Därför blev vi glada när vi hittade en artikel från Co.Design som stödjer vår tes och visar hur företag går från "share of mind" till "share of emotions". 

Marknadskommunikation har historiskt utgått från ett tydligt budskap, en USP, en röst, en profil som positionerar varumärket och tydliggör det för konsumenten. Det har fungerat i ett traditionellt medielandskap där man frekvent har kunnat repetera ett budskap och styra var det syns. Men nu när reklamen i allt större grad blockeras samtidigt som kontaktytorna är så många fler öppnas nya möjligheter för branding, och dessutom en rikare personlighet för varumärkena. I en studie har man intervjuat 5.000 individer om deras upplevelse av varumärken online. Den visar att populära varumärken förmår slå an många strängar hos konsumenten och att man inte behöver vara helt konsekvent i budskapet. Det är viktigare att sätta igång känslor, gärna flera olika känslor. I Jakten på känslan gör vi jämförelsen mellan varumärken och människor. En mångfacetterad personlighet som överraskar och ibland till och med gör fel, gillar vi mer än den förutsägbara och endimensionella.

Brian Miller på the Emotional Intelligence Agencys säger så här:
"Being multidimensional beats being single-minded. Surprise beats consistency. Share of emotion beats share of mind. The best online brands have always understood this instinctively. Now we have the data to prove it."